เที่ยวเกาหลี เทศกาลใบไม้ผลิ

เที่ยวเกาหลี เทศกาลใบไม้ผลิ
Click me! Click me!

วัดวาวูจองซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ กรุงโซล – ตลาดทงแดมุน – โชว์ DRUM CAT
บลูเฮาส์ พระราชวังเคียงบ็อค – *กรณีเดินทางตรงช่วงที่ซากุระบาน จะนำท่านชมดอกซากุระ ถนนยออิโด* – DUTY FREE – คลองชองเกชอน – N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง