ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง-เซินเจิ้น  3 วัน 2 คืน
Click me! Click me!

ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – SPLENDID OF CHINA+NIGHT SHOW
ฮ่องกง – รีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพอยท์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน