ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 5 วัน 4 คืน

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า  5 วัน 4 คืน
Click me! Click me!

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 5 วัน 4 คืน
วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์ -เซินเจิ้น
จูไห่ –ถนนคู่รัก-อนุสาวรีย์หวีหนี่-พระราชวังหยวนหมิง+โชว์-ตลาดกงเป่ย
เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง-โบสถ์เซนปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่