ฮ่องกง-ล่องเรือ STAR CRUISE 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง-ล่องเรือ STAR CRUISE  3 วัน 2 คืน
Click me! Click me!

ฮ่องกง-ล่องเรือ STAR CRUISE 3 วัน 2 คืน
ฮ่องกง – Symphony of Light – Avenue of Star
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ล่องเรือ STAR PISCES BY STAR CRUISE ระดับ 5 ดาว
วัดแชกงหมิว – วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์