ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น+หมู่บ้านวัฒนธรรม 4 วัน 3 คืน

ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น+หมู่บ้านวัฒนธรรม  4 วัน 3 คืน
Click me! Click me!

ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น+หมู่บ้านวัฒนธรรม 4 วัน 3 คืน
เซินเจิ้น-อิสระช้อปปิ้งหล่อหวู่ซิตี้-หมู่บ้านวัฒนธรรม+โชว์
มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง-วัดอาม่า-โบสถ์เซ็นต์ปอลล์
วิคตอเรียพีค-รีพัสเบย์-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน – เซนาโด้วสแควร์ เวเนเชี่ยน