ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน

ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน  4 วัน 3 คืน
Click me! Click me!

ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน
ฮ่องกง – Symphony of Light – Avenue of Star
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – พระใหญ่โป่วหลิน – ดิสนีย์แลนด์
วัดแชกงหมิว – วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย – มาเก๊า
วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์ปอล – ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์