ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา  3 วัน 2 คืน
Click me! Click me!

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน
วิคตอเรียพอยท์ – รีพลัสเบย์ – กระเช้านองปิง 360 องศา –ช้อปปิ้งซิตี้เกท
อิสระช้อปปิ้ง – Avenue of Star – Symphony of Lights