ฮ่องกง – พระใหญ่นองปิง360 – เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน

ฮ่องกง – พระใหญ่นองปิง360 – เซินเจิ้น  4 วัน 3 คืน
Click me! Click me!

ฮ่องกง – พระใหญ่นองปิง360 – เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน
ชายหาดน้ำตื้น – อ่าววิคทอเรีย – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
วัดโป่วหลิน – ชมการแสดง SHOW OF DRAGON & PHONIX
หล่อหวูเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านวัฒนธรรม – CITYGATE OUTLET MALL