อิ่มบุญ-อิ่มช้อป-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

อิ่มบุญ-อิ่มช้อป-ฮ่องกง  3 วัน 2 คืน
Click me! Click me!

อิ่มบุญ-อิ่มช้อป-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
ฮ่องกง – Symphony of Light – Avenue of Star
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง City Gate Outlet
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – Shopping Thim sha tui