สตูล – หลีเปะ – มาเลเซีย – ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

สตูล – หลีเปะ – มาเลเซีย – ลังกาวี  4 วัน 3 คืน
Click me! Click me!

สตูล – หลีเปะ – มาเลเซีย – ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ
ลังกาวี – สุสานพระนางเลือดขาว – CABLE CAR
ตลาดกั๋ว (ตลาดปลอดภาษี) – พญาอินทรีหินอ่อน