สตูล – มาเลเซีย – ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

สตูล – มาเลเซีย – ลังกาวี  3 วัน 2 คืน
Click me! Click me!

สตูล – มาเลเซีย – ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
ท่าเรือตำมะลัง – เกาะลังกาวี – พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์
สุสานพระนางมัสสุรี – EAGLE FEEDING – นั่ง Cable Car
ยอดเขา Mat Cincang – ตลาดกั๋ว (ตลาดปลอดภาษี)