มาเลเซีย – เก็นติ้ง – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน

มาเลเซีย – เก็นติ้ง – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน
Click me! Click me!

มาเลเซีย – เก็นติ้ง – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน
เมืองใหม่ปุตราจาย่า – อลิซาเบธวอล์ค – เมอร์ไลอ้อน
อิสระช๊อปปิ้งบน ถนนออชาร์ด – ตึกปิโตนัส – จตุรัสเมอเดก้า
ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า – เก็นติ้งไฮแลนด์ – กระเช้าลอยฟ้า