มาเลเซีย-สิงคโปร์\มาเลเซีย – ปีนัง 3 วัน 2 คืน

มาเลเซีย-สิงคโปร์\มาเลเซีย – ปีนัง 3 วัน 2 คืน
Click me! Click me!

มาเลเซีย – ปีนัง 3 วัน 2 คืน
ล่องเรือ STAR CRUISE – หอนาฬิกาควีนวิคตอเรีย – วัดไชยมังคลาราม
วัดธรรมิการาม – เจดีย์หมื่นพระ – ท่านช็อปปิ้งห้างเกอนี่พลาซ่า
DUTY FREE SHOP