มาเลเซีย – ลังกาวี – สตูล – ถ้ำภูผาเพชร 4 วัน 3 คืน

มาเลเซีย – ลังกาวี – สตูล – ถ้ำภูผาเพชร  4 วัน 3 คืน
Click me! Click me!

มาเลเซีย – ลังกาวี – สตูล – ถ้ำภูผาเพชร 4 วัน 3 คืน
ลังกาวี – สุสานพระนางเลือดขาว – พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ – Cable Car
พญาอินทรีหินอ่อน – ถ้ำภูผาเพชร – ล่องแก่ง – น้ำตกวังสายทอง