มาเลเซีย – ปีนัง 4 วัน 3 คืน

มาเลเซีย – ปีนัง  4 วัน 3 คืน
Click me! Click me!

มาเลเซีย – ปีนัง 4 วัน 3 คืน
เกาะปีนัง – ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส – ช๊อปปิ้ง ห้างเกอร์นี
วัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิม – วัดไชยมังคลาราม
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน