มาเลเซีย – กัวลาลัมเปอร์(พัก 2 คืน)- เกนติ้ง – ปันัง 5 วัน 4 คืน

มาเลเซีย – กัวลาลัมเปอร์(พัก 2 คืน)- เกนติ้ง – ปันัง 5 วัน 4 คืน
Click me! Click me!

มาเลเซีย – กัวลาลัมเปอร์(พัก 2 คืน)- เกนติ้ง – ปันัง 5 วัน 4 คืน
เมืองใหม่ปุตราจาย่า – ชมจัตุรัสเมอเดก้า – อาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด
ตึกคู่แฝดปิโตนัส – ชมพระราชวังแห่งชาติ – กระเช้าลอยฟ้า – เก็นติ้งไฮแลนด์
ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส – ไชยมังคลาราม – ช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรี