กัวลาลัมเปอร์ – เกนติ้ง(พัก1คืน) – ปันัง(พัก1คืน) 5 วัน 4 คืน

กัวลาลัมเปอร์ – เกนติ้ง(พัก1คืน) – ปันัง(พัก1คืน) 5 วัน 4 คืน
Click me! Click me!

กัวลาลัมเปอร์ – เกนติ้ง(พัก1คืน) – ปันัง(พัก1คืน) 5 วัน 4 คืน
ยอดเขาเก็นติ้ง – สวนสนุกที่สูงที่สุดในโลก – เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)
ชมจตุรัสเมอเดก้า – อาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด – พระราชวังแห่งชาติ
ตึกคู่แฝดและช้อปปิ้ง – ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส – ช้อปปิ้ง ห้างเกอร์นี