กัวลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – ปุจตราจาย่า 4 วัน 3 คืน

กัวลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – ปุจตราจาย่า  4 วัน 3 คืน
Click me! Click me!

กัวลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – ปุจตราจาย่า 4 วัน 3 คืน
เก็นติ้งไฮแลนด์ – กระเช้าลอยฟ้า – สวนสนุก – คาสิโน
ชมจัตุรัสเมอเดก้า – พระราชวังแห่งชาติ – ตึกคู่แฝดปิโตนัส
ชมมัสยิดสีชมพู – เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)