KOREA GREEN TRIP เดือนมีนาคม 5 วัน 3 คืน

KOREA GREEN TRIP เดือนมีนาคม 5 วัน 3 คืน
Click me! Click me!

KOREA GREEN TRIP เดือนมีนาคม  5 วัน 3 คืน
เกาะนามิ – วัดวาวูจองซา – สวนสนุก Ever land – คลองชองเกซอน
พระราชวังเก่าเคียงบ๊อกคุง – ช็อปปิ้ง 2 ตลาดดังเมียนดง + ทงแดมุน
ชมโชว์สุดดังแดนเกาหลี – ทดสอบทำกิมจิ – สวมชุดฮันบก