อุบลฯ – โขงเจียม – ลาว – ปากเซ 5 วัน 4 คืน

อุบลฯ – โขงเจียม – ลาว – ปากเซ  5 วัน 4 คืน
Click me! Click me!

อุบลฯ – โขงเจียม – ลาว – ปากเซ 5 วัน 4 คืน
ปราสาทหินวัดภู – น้ำตกคอนพะเพ็ง – ล่องเรือแม่น้ำโขง – แก่งหลี่ผี
นครจำปาสัก – น้ำตกตาดฟาน – น้ำตกตาดผาส้วม – หมู่บ้านชนเผ่า
ช่องเม็ก – ช้อปปิ้ง – แวะซื้อของฝากจากเมืองอุบลฯ