หนองคาย – เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน

หนองคาย – เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน
Click me! Click me!

หนองคาย – เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน
วังเวียง – ถ้ำหินย้อย – ผาตั้ง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า
น้ำตกตาดกวางสี – วัดเชียงทอง – พระธาตุภูสี – วัดวิชุนราช
อนุสาวรีย์ท่านสุภานุวงศ์ – พระธาตุหมากโม – พระราชวังเก่า