หนองคาย – เวียงจันทน์ – น้ำงึม – วังเวียง 5 วัน 4 คืน

หนองคาย – เวียงจันทน์ – น้ำงึม – วังเวียง  5 วัน 4 คืน
Click me! Click me!

หนองคาย – เวียงจันทน์ – น้ำงึม – วังเวียง 5 วัน 4 คืน
เวียงจันทน์ – วังเวียง – ถ้ำจัง – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
พิพิธภัณฑ์ท่านไกสอน – พิธีบายศรีสู่ขวัญ – อนุสาวรีย์ประตูชัย
พระธาตุหลวง – ชมการฟ้อนรำของชาวลาว – ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม