หนองคาย – เวียงจันทน์ – นอนน้ำงึม – อุดรธานี 5 วัน 4 คืน

หนองคาย – เวียงจันทน์ – นอนน้ำงึม – อุดรธานี  5 วัน 4 คืน
Click me! Click me!

หนองคาย – เวียงจันทน์ – นอนน้ำงึม – อุดรธานี 5 วัน 4 คืน
สะพานมิตรภาพไทย – เวียงจันทน์ – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
พิพิธภัณฑ์ท่านไกสอน – พิธีบายศรีสู่ขวัญ – อนุสาวรีย์ประตูชัย
พระธาตุหลวง – ตลาดจีน – เขื่อนน้ำงึม – ล่องเรือเขื่อนน้ำงึม