หนองคาย – ลาว (เวียงจันทน์) – อุดร – เลย 5 วัน 4 คืน

หนองคาย – ลาว (เวียงจันทน์) – อุดร – เลย  5 วัน 4 คืน
Click me! Click me!

นองคาย – ลาว (เวียงจันทน์) – อุดร – เลย 5 วัน 4 คืน
สะพานมิตรภาพไทย – เวียงจันทน์ – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
พิพิธภัณฑ์ท่านไกสอน – พิธีบายศรีสู่ขวัญ – พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง
ตลาดท่าเสด็จ – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร