หนองคาย – ลาว (พักเวียงจันทน์ 1 คืน) – อุดร – เลย 5 วัน 4 คืน

หนองคาย – ลาว (พักเวียงจันทน์ 1 คืน) – อุดร – เลย   5 วัน 4 คืน
Click me! Click me!

หนองคาย – ลาว (พักเวียงจันทน์ 1 คืน) – อุดร – เลย 5 วัน 4 คืน
สะพานมิตรภาพไทย – เวียงจันทน์ – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว
พิพิธภัณฑ์ท่านไกสอน – พิธีบายศรีสู่ขวัญ – อนุสาวรีย์ประตูชัย
ตลาดท่าเสด็จ – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร