ที่สุดของญี่ปุ่น โอซาก้า – เกียวโต – โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ที่สุดของญี่ปุ่น โอซาก้า – เกียวโต – โตเกียว 6 วัน 4 คืน
Click me! Click me!

ที่สุดของญี่ปุ่น โอซาก้า – เกียวโต – โตเกียว 6 วัน 4 คืน
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – คินคาคุจิ – นั่งรถไฟหัวกระสุน
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ
ภูเขาไฟฟูจิ – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งวัน – โตเกียว – อาซากุซะ