ญี่ปุ่น – ฮอกไกโด 5 วัน 4 คืน

ญี่ปุ่น – ฮอกไกโด  5 วัน 4 คืน
Click me! Click me!

ญี่ปุ่น – ฮอกไกโด 5 วัน 4 คืน
ชิโตเซ่ ฮอกไกโด – หมู่บ้านไอนุ – นั่งกระเช้า ภูเขาไฟ โชวะ – ทะเลสาบโทยะ
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีซัปโปโร – หอนาฬิกาโบราณ – ตึกเก่ารัฐบาลญี่ปุ่น
โรงงานช็อคโกแลต – โรงงานเบียร์ – ช้อปปิ้ง ซุซุกิโนะ – ช้อปปิ้งเรระ เอ้าเลท