ญี่ปุ่น ปลายหนาว ต้นฤดูใบไม้ผลิ 5 วัน 3 คืน

ญี่ปุ่น ปลายหนาว ต้นฤดูใบไม้ผลิ  5 วัน 3 คืน
Click me! Click me!

ญี่ปุ่น ปลายหนาว ต้นฤดูใบไม้ผลิ 5 วัน 3 คืน
คันไซ – วัดโทไดจิ – ทะเลสาบคาวากูชิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ – หุบเขาโอวาคุดานิ
ทะเลสาบอาชิ – ปราสาททองคินคาคูจิ – ล่องทะเลสาบอาชิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
โตเกียว – อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน