ญี่ปุ่น – คิวชู – ฟูกูโอกะ – นางสาซากิ 6 วัน 4 คืน

ญี่ปุ่น – คิวชู – ฟูกูโอกะ – นางสาซากิ  6 วัน 4 คืน
Click me! Click me!

ญี่ปุ่น – คิวชู – ฟูกูโอกะ – นางสาซากิ 6 วัน 4 คืน
ศาลเจ้าดาไซฟู – บ่อน้ำแร่นรก – บ่อน้ำแร่สีเลือด – หมู่บ้านยูฟุอิน – อาบน้ำแร่
อุทยานแห่งชาติอะโสะคุจู – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาไฟอะโสะ – ปราสาทคุมาโมโต้
เฮ้าส์เทนบอช – สวนซุยเซ็นจิ – นางาซากิ – ช้อปปิ้ง MARINOA CITY